iskolánk története

Iskolánk 1985 óta önálló. A régió, a volt Lenti járás a beiskolázási körzete. A hagyományos ipari szakmunkásképzést folyamatosan átalakítva bõvítettük és bõvítjük az iskola képzési kínálatát, próbálunk a térség oktatási igényeinek megfelelni.
Szakközépiskolánk a kétszintû érettségi megszerzését teszi lehetõvé több szakmacsoportban. Felkészítünk a továbbtanulásra, illetve helyben biztosítjuk a szakképzés megszerzését.
A Pedagógiai Programunk megvalósításának részeit képezik olyan ismeretek, tantárgyak, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a nyitottabb, mûveltebb, kreatívabb személyiség kialakításához. Célunk, hogy tanulóink a képzettségüknek megfelelõen el tudjanak helyezkedni a régióban, illetve biztosítsuk továbbtanulásukat a felsõoktatásban.
Az oktató-nevelõ munka során különösen fontosnak tartjuk, tanulóink képzésében elmélyíteni a tisztességes, becsületes munkavégzés fontosságát, a szakmai morál az igényesség, és a felelõsségvállalás szükségességét, a kötelességtudat kialakítását, az elvégzett munka minõsége által önmaga és mások tiszteletét.