iskolánk története

Iskolánk 1985 óta önálló. A régió, a Lenti járás a beiskolázási körzete. A hagyományos ipari szakmunkásképzést folyamatosan átalakítva bővítettük és bővítjük az iskola képzési kínálatát, próbálunk a térség oktatási igényeinek megfelelni.
A Pedagógiai Programunk megvalósításának részeit képezik olyan ismeretek, tantárgyak, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a nyitottabb, műveltebb, kreatívabb személyiség kialakításához. Célunk, hogy tanulóink a képzettségüknek megfelelően el tudjanak helyezkedni a régióban, illetve biztosítsuk továbbtanulásukat.
Az oktató-nevelő munka során különösen fontosnak tartjuk tanulóinkban elmélyíteni a tisztességes, becsületes munkavégzés fontosságát, a szakmai morál, az igényesség, és a felelősségvállalás szükségességét, a kötelességtudat kialakítását, az elvégzett munka minősége által önmaguk és mások tiszteletét.