SZOCIÁLIS SZAKMACSOPORT

Szociális gondozó és ápoló

34 762 01


 A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

 

   

 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

        -          fogyatékkal élő személyek gondozója
        -     nappali és intézményi gondozó